پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان De Mataro ب- 30 اسلاید  

پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان De Mataro ب- 30 اسلاید


 پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان De Mataro   ب- 30 اسلاید فهرست مطالب وضعیت توپوگرافی سایت تصاویر پروژه کانسپت بنا تحلیل فرم و حجم دسترسی های اصلی به ساختمان ورودی عمومی بیمارستان  ورودی پارکینگ انتقال بار وتجهیزات به داخل ساختمان فضاهای داخلی معرفی ریزفضاها در پلانها سیرکولاسیون دسترسی ها نور گیری و نورپردازی مصالح فضای داخلی یک اتاق بستری بیمار

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان De Mataro ب- 30 اسلاید  

پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان De Mataro ب- 30 اسلاید


 پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان De Mataro   ب- 30 اسلاید فهرست مطالب وضعیت توپوگرافی سایت تصاویر پروژه کانسپت بنا تحلیل فرم و حجم دسترسی های اصلی به ساختمان ورودی عمومی بیمارستان  ورودی پارکینگ انتقال بار وتجهیزات به داخل ساختمان فضاهای داخلی معرفی ریزفضاها در پلانها سیرکولاسیون دسترسی ها نور گیری و نورپردازی مصالح فضای داخلی یک اتاق بستری بیمار

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1