دانلود تحقیق اشتغال زنان در ايران امروز

دانلود تحقیق اشتغال زنان در ايران امروز

دانلود تحقیق اشتغال زنان در ايران امروز

 

 

 

 

 

 

 

دانلود تحقیق اشتغال زنان در ایران امروز

قسمتی از محصول:

الگوي اشتغال زنان ايراني ، هميشه از اقتصاد مبتني بر نفت تأثير پذيرفته است . به علاوه به صنعتي شدن مبتني بر استراتژي جايگزيني واردات (import substitution) از صنايع سرمايه بر (capita-intensive) تحت سلطه مردان حمايت مي كند ، گرايش هاي فرهنگي و جهت گيري هاي جنسيتي كه برخي محدوديتها را براي اشتغال زنان ايجاد مي نمايد ، سطح نازل سواد در ميان زنان، عدم دسترسي زنان به مهارت هاي حرفه اي نسبت به مردان و عرضه و تقاضا براي كار زنان نيز مهر و نشان خود را بر الگوهاي اشتغال زنان ايراني بر جاي گذاشته است .
نتايج سرشماري اخير ايران ، نشاندهنده برخي تغييرات بنيادين در زمينه سياست اشتغال كشور در دوران رياست جمهوري رفسنجاني بود . انتشار اين نتايج به مباحثات و تحقيقات گسترده درباره مسائل جمعيتي ، نقش اجتماعي اقتصادي زنان ، رشد بيكاري ، گسترش مقوله خود اشتغالي (self-employment) زنان، وقلت نيروي كار زنان در جامعه ايران دامن زد . در شرايطي كه عوايد نفتي كشور و درآمد دولت روبه كاهش بود، هر روز بر دامنه فقر در جامعه افزوده مي شد و كشور هنوز از زير بار سنگين هزينه هاي جنگ كمر راست نكرده بود، دولت ايران خود را با يك معضل بزرگ روبرو ديد و آن همانا تغيير مسير توسعه اجتماعي ، اقتصادي كشور بود . بدين ترتيب سياستهاي جديد اقتصادي در رابطه با سرمايه گذاري هاي خارجي و صادرات صنعتي اتخاذ گرديد و استراتژي كاهش نرخ رشد جمعيت به طور جدي دنبال شد . در اين شرايط ، مدافعان برابري اجتماعي ، توجه ويژه اي به نقش زنان به مثابه عامل توسعه اقتصادي مبذول كرده ، خواستار پايان دادن به تبعيض هاي قانوني ميان زن و مرد در عرصه آموزش و اشتغال شدند.
معهذا نتايج سرشماري و نيز بررسي هاي انجام گرفته در بخش صنعت نشان مي دهد كه رشد خود اشتغالي در ميان زنان و مردان و محدوديت فرصتهاي شغلي براي زنان در بخش رسمي اقتصاد، همچنان ادامه دارد . نرخ بيكاري در ميان زنان بسيار بالاست . به نظر مي رسد ابداعات جديد قانوني در ايران ( تقسيم مساوي دارايي خانواده در صورت طلاق زن توسط مرد و بحث درباره پرداخت دستمزد به زنان خانه دار ) تحت تأثير واقعيت هاي بازار كار ايران و تأكيد ايدئولوژي اسلامي بر نقش و اهميت خانواده و والدين ، صورت گرفته باشد .
هدف نگارنده در اين نوشتار ، اصلاح و تعديل تحليل هاي گذشته در مورد اشتغال زنان در جمهوري اسلامي با استفاده از يافته هاي سرشماري هاي اخير ايران ، مصاحبه حضوري ، تحقيقات انجام گرفته توسط ديگران درباره مسائل ايران و بحث جاري در زمينه مسائل مربوط به اشتغال زنان در ايران مي باشد .
مقاله حاضر در دو بخش تنظيم گرديده است . بخش اول، به بررسي تغييرات صورت گرفته در مواضع اجتماعي و حرفه اي زنان طي دو دهه پاياني قرن بيستم اختصاص يافته است . در اين بخش گريزي نيز به دهه ۱۹۷۰ و اختلافات طبقاتي در ايران زده مي شود و وضعيت اقتصادي زنان با برخي كشورهاي ديگر مقايسه مي شود . اين مقايسه مي تواند ويژگي اشتغال زن ايراني را براي خواننده برجسته سازد . محور بخش دوم مقاله را وضعيت اشتغال و بيكاري در ايران طي دهه ۱۹۹۰ و سياستهايي كه اين كشور براي برخورد با اين مسأله اتخاذ كرده ، تشكيل مي دهد .

وضعيت اشتغال در ايران بر اساس سرشماري سال ۱۹۸۶
طي دهه ۱۹۸۰ ، اقتصاد ايران هنوز متكي به نفت بود و بخش اعظم درآمدهاي صادراتي كشور از محل صدور نفت خام و فرآورده هاي نفتي حاصل مي شد . فولاد ، پتروشيمي و مس ، همچنان سه صنعت عمده كشور محسوب مي شد كه صنايعي بشدت سرمايه بر و متكي به نيروي كار مردان مي باشد . طي سالهاي جنگ با عراق (۸۸ - ۱۹۸۰) سرمايه گذاري كشور به سوي صنايع دفاعي سوق داده شد كه اين صنايع نيز به طور سنتي صنايعي مردانه تلقي مي شوند . حدود ۲۰ درصد از صنايعي كه توسط رژيم شاه ايجاد گرديد، هنوز فعالند اما با مشكلات جدي روبرو مي باشند . براساس گزارشهاي موجود در پايان سال ۱۹۸۸ اغلب كارخانجات ايران با كمتر از ۵۰ درصد ظرفيت خود كار مي كردند كه علت اين امر ، كمبود مواد اوليه وارداتي از خارج بود. سياستهاي رسمي دولت انقلابي از بنگاههاي كوچك و سنتي كه در رابطه تنگاتنگ با بازار قرار داشتند ، حمايت مي كرد .

جزئیات محصول:

فرمت فایل: ورد word

قابل ویرایش:بله

تعداد صفحات:22

 

توجه : پس از پرداخت، لینک دانلود برای شما نمایش داده خواهد شد و به ایمیل ثبت شده نیز لینک دانلود ارسال میگردد.

دسته:

دانلود تحقیق اشتغال زنان در ايران امروز

خرید آنلاین