دانلود پاورپوینت آناليز حالتهای بالقوه خرابي در ماشين و ابزارهاي توليدي

دانلود پاورپوینت آناليز حالتهای بالقوه خرابي در ماشين و ابزارهاي توليدي

دانلود پاورپوینت آناليز حالتهای بالقوه خرابي در ماشين و ابزارهاي توليدي

 

 

 

 

 

  

 

پاورپوینت آنالیز حالتهای بالقوه خرابی در ماشین و ابزارهای تولیدی

قسمتی از محصول:

معرفي FMEA 

به صورت خلاصه :  روشي سيستماتيك براي شناسايي و پيشگيري از وقوع مشكل در محصول ، فرآيند و تجهيزات مي‌بــاشد، اين روش در جلوگيري از بروز عيب و نقـص، افزايش ايمنـي و افـزايش رضايت مشتري تمركز دارد.

روشي سيستماتيک :

براي شناسايي و اولويت بندي حالات بالقوه خرابي در يک سيستم ، محصول ، فرآيند ، تجهيزات يا خدمات است.

براي تعريف و اجراي اقداماتي به منظور حذف و يا کاهش وقوع حالات بالقوه خرابي است.

براي ثبت نتايج تحليل هاي انجام شده به منظور فراهم کردن مرجعي کامل براي حل مشکلات در آينده است.

تاریخچه 

بكارگيري در صنايع هواپيمايي آمريكا جهت افزايش ايمني پرواز (دهه 1960)
دسته:

دانلود پاورپوینت آناليز حالتهای بالقوه خرابي در ماشين و ابزارهاي توليدي

خرید آنلاین