دانلود پاورپوینت روشهای تحقیق و تئوری حسابداری

دانلود پاورپوینت روشهای تحقیق و تئوری حسابداری

دانلود پاورپوینت روشهای تحقیق و تئوری حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت روشهای تحقیق و تئوری حسابداری

قسمتی از محصول:

 

روشهای تحقیق و تئوری حسابداری 

 

روشهای علمی تحقیق

تحقیقات مثبت حسابداری

تئوریهای دستوری و توصیفی

روشهای قیاس و اسقراء به عنوان روشهای مکمل

هنر یا علم بودن حسابداری

ماهیت و گرایش تحقیقات جاری حسابداری

انقلاب علمی در حسابداری 

رویکرد قیاسی         Deduction

¨ 1 – روش قیاسی یا استنتاجی : در فرآیند ((هدف)) بخش مهمی از این شیوه این است، زیرا هدفهای گوناگونی نیاز به به ساختارهای کاملاً متفاوت دارند و به اصول متفاوت می انجامند. برای مثال، هدفهای اصلی حسابداری مالیاتی با هدفهای مورد نظر حسابداری مالی متفاوتند.
دسته:

دانلود پاورپوینت روشهای تحقیق و تئوری حسابداری

خرید آنلاین